right

מצאו חדר פנוי

left

מצאו חדר פנוי לפי זמנים עם מערכת ההזמנות שלנו.

השעה שבה אתם רוצים לשחק תפוסה? רוצים לקבל התראה ל-Email במידה ומשחק מתפנה?

הכנסו למערכת ההתראות, השאירו פרטים- תאריך ושעת משחק ובמידה ויתפנה משחק תקבלו התראה ל-Email.

מערכת ההתראות